Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Serwis jest Rent OUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mickiewicza 13, 32-540 Karniowice, Numer NIP: 6282276040, Numer KRS: 0000768409.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających Serwis.

Kwestie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu (osób posiadających Konto Użytkownika) zostały ujęte  w Regulaminie Serwisu.

 

Jakie informacje o osobach odwiedzających Serwis są gromadzone i w jaki sposób możemy je wykorzystywać?

Nasz Serwis zbiera (jak również wykorzystuje) informacje o odwiedzających go osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Informacje o osobach odwiedzających, takie jak: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko lub dane adresowe mogą być przez nas przetwarzane jedynie za Państwa zgodą, jeśli podaliście je Państwo w formularzu kontaktowym lub skontaktowaliście się z nami drogą mailową, telefoniczną lub pocztą tradycyjną.   

Adresy IP osób odwiedzających Serwis są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa, czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają nasz Serwis.

W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację osób odwiedzających Serwis).

Uzyskiwane dane możemy przekazywać podmiotom trzecim w przypadku, gdy te podmioty świadczą na naszą rzecz: usługi związane z obsługą naszej strony internetowej, usługi związane z realizacją umów zawartych z nami poprzez Serwis, usługi związane ze zbieraniem danych statystycznych, czy też usługi marketingowe (w postaci remarketingu). W każdym takim przypadku podstawą przekazania danych jest zagwarantowanie przez podmiot zewnętrzny gwarancji poufności danych zapisanych w jego bazach.

 Możemy przekazywać uzyskane dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy łączy nas umowa z usługodawcą mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym takim przypadku sprawdzamy czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Cookies

Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze osoby odwiedzającej Serwis- nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies w celach statystycznych, marketingowych (w postaci remarktingu) oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

Osoba odwiedzająca nasz Serwis ma możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia osób dostępu do zasobów naszego Serwisu, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niego.

Pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystacie.

Więcej o plikach cookies przeczytają Państwo m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Nasz Serwis nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających naszą stronę internetową (takie jak adresy poczty elektronicznej) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani korzystać z usług świadczonych przez nasz Serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia 
Nasza strona internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się wszelkie ujawnione nam informacje chronić zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Serwis zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

W każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkich zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Kontakt 
Osoby, które mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też chcą skorzystać z przysługujących praw proszeni są o kontakt mailowy lub listowny z Administratorem danych na adresy podane na stronie Serwisu.